Hvem er vi

Amin Sharifi
Grundlægger af NiiS og integrationskonsulent

Jeg har stor erfaring i forhold til unge og voksne både fra børnehave, SFO, Rønde højskole og diverse asylcentre i Ebeltoft og Grenaa. Jeg har arbejdet som rådgiver og mentor for flygtninge- unge og voksne, dertil har jeg brugt SMTTE modellen i min pædagogiske arbejdsproces.

Jeg brænder for, at hjælpe flygtninge og indvandrere unge som voksne med at skabe relationer, god adfærd, og fungere i sociale sammenhænge. I forbindelse med dette ser jeg mig selv som en positiv rollemodel for nytilkomne, da jeg i høj grad forstår og respekterer det danske samfund.Udover pædagogisk arbejde har jeg erfaring fra gode arbejds-pladser indenfor primært handel og butik, blandt anden Jysk, Jack&Jones, Selected og Aldi. Min egen baggrund som ung flygtning i Danmark betyder, at jeg har indsigt i de problemstillinger, de unge og voksne møder i det danske samfund – personligt, socialt og kulturelt.Jeg taler dansk, engelsk, dari, farsi, hindi og urdu.

Tim Taraki
Grundlægger af NiiS og integrationskonsulent

Jeg har stor erfaring med unge med flygtningebaggrund. Jeg har arbejdet som mentor for unge flygtninge og danskere for at motivere og støtte dem i forhold til afklaring af job og uddannelse, fastholdelse i job, praktik mm.Efter flere års uddannelse og erhvervserfaring i Danmark har jeg et godt kendskab til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Desuden har jeg et godt netværk inden for begge områder – bl.a. Jysk, Bestseller, H&M og Magasin og Erhvervs – og ungdoms uddannelserne.Min egen baggrund som ung flygtning i Danmark betyder, at jeg har indsigt i de problemstillinger, de unge møder i det danske samfund – personligt, socialt og kulturelt.Jeg taler dansk, engelsk, russisk, dari, og farsi

Caroline Andersen
Kommunikationsansvarlig

Til daglig er jeg i gang med en professionsbachelor i Højbjerg på 3k: Kommunikation, Kultur og Kristendom.  Uddannelsen valgte jeg, fordi jeg brænder for menneskelig udvikling, projektledelse, kulturforståelse og jeg vil gerne kvalificere mig til, at kunne varetage opgaver inden for kommunikation, ledelse, og kulturformidling.Jeg er i gang med mit 4. semester, hvor vi er i gang med at afslutte vores praktikperiode, i hvilken jeg har arbejdet med grafisk design, PR, markedsføring, formidling og mange andre spændende områder.

Jeg har valgt at arbejde i NiiS, fordi jeg brænder for sagen Amin og Tim har skabt og vil derfor bidrage med mine kommunikative evner til virksomheden, når de skulle have brug for det!

Edita Brnjak
Udviklingsansvarlig og integrationskonsulent

Jeg er født i Bosnien og kom til Danmark som 2 årig. Jeg har en Bachelor i pædagogik og en Cand.mag. i Pædagogisk Antropologi.Jeg har en stor erfaring inden for børn og unge området, blandt andet som aflastningsperson. Derudover har jeg gennem mine erhverv beskæftiget mig med integration af flygtningefamilier i det danske samfund.

Jeg brænder for at skabe broer mellem mennesker og integrerer flygtninge gennem uddannelse og arbejde. Mit meget empatiske og tålmodige væsen styrker mig i at gå kompetent ind i arbejdet med mennesker og skabe en positiv relation til dem.Jeg taler og skriver; bosnisk, dansk og engelsk.