Amin Sharifi – Grundlægger af NIIS og integrationskonsulent

Jeg har stor erfaring i forhold til unge og voksne både fra børnehave, SFO, Rønde højskole og diverse asylcentre i Ebeltoft og Grenaa. Jeg har arbejdet som rådgiver og mentor for flygtninge- unge og voksne, dertil har jeg brugt SMTTE modellen i min pædagogiske arbejdsproces.Jeg brænder for, at hjælpe flygtninge og indvandrere unge som voksne med at skabe relationer, god adfærd, og fungere i sociale sammenhænge. I forbindelse med dette ser jeg mig selv som en positiv rollemodel for nytilkomne, da jeg i høj grad forstår og respekterer det danske samfund.

Udover pædagogisk arbejde har jeg erfaring fra gode arbejds-pladser indenfor primært handel og butik, blandt anden Jysk, Jack&Jones, Selected og Aldi. Min egen baggrund som ung flygtning i Danmark betyder, at jeg har indsigt i de problemstillinger, de unge og voksne møder i det danske samfund – personligt, socialt og kulturelt.Jeg taler dansk, engelsk, dari, farsi, hindi og urdu.

 

 

Tim Taraki – Grundlægger af NiiS og integrationskonsulent

Jeg har stor erfaring med unge med flygtningebaggrund. Jeg har arbejdet som mentor for unge flygtninge og danskere for at motivere og støtte dem i forhold til afklaring af job og uddannelse, fastholdelse i job, praktik mm.Efter flere års uddannelse og erhvervserfaring i Danmark har jeg et godt kendskab til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Desuden har jeg et godt netværk inden for begge områder – bl.a. Jysk, Bestseller, H&M og Magasin og Erhvervs – og ungdoms uddannelserne. Min egen baggrund som ung flygtning i Danmark betyder, at jeg har indsigt i de problemstillinger, de unge møder i det danske samfund – personligt, socialt og kulturelt.

Jeg taler dansk, engelsk, russisk, dari, og farsi

 

 

Birgitte Bredahl Søndergaard – Coach og integrationskonsulent

Jeg har en stærk faglig profil indenfor International Shipping/Spedition, hvor jeg har bl.a. har arbejdet med
logistik, controlling, salg, projektstyring, strategi samt ledelse.

Det er naturligt for mig at netværke og jeg har et stort netværk, både arbejdsmæssigt og privat. Desuden har jeg haft en del frivilligt arbejde, både i Dansk Flygtningehjælp som mentor for en syrisk familie og i Røde Kors som patientstøtte for syge og udsatte borgere.

Dette har givet mig lysten til at arbejde videre indenfor integration.
Jeg kan bidrage positivt til at give et skub i den rigtige retning til borgere/familier, som har brug for hjælp/sparring/coaching i netop deres liv.

Folk beskriver mig som et empatisk og lyttende væsen, som samtidig er god til at flytte folk i gode retninger, både fysisk og mentalt.

 

Faiga Kafarova – Pædagog og integrationskonsulent

Jeg er uddannet pædagog, tidligere integrationsvejleder hos Videnscenter for Integration. Virksomhedskonsulent i Iværksætter huset i Gellerup. Jeg har arbejdet med udsatte familier, med tidlig indsats, oplysningsorienteret pædagogisk, social vejledning for flygtninge, indvandrer kvinder og børn, men også voksne og unge. Som pædagog har jeg en stor erfaring indenfor normalområdet i diverse daginstitutioner, som SFO-er og børnehaver. Min egen baggrund som indvandrer bidrager til min stor viden og indsigt i flygtninge og indvandres problemstillinger og deres behov.

Jeg er også aktiv i samfundsudvikling, sundheds og integrations spørgsmål som formand for Integrationsrådet i Aarhus kommune. Mit mangeårige virke har givet mig en del erfaringer på området med mennesker som har udfordringer, hvor jeg eftersigende får tit leveret gode resultater. Har et stort netværk og kendskab til uddannelsessteder og til diverse arbejdspladser.

Som redskab til mit pædagogiske  og støttende arbejde tager jeg bl.a. udgangspunkt  i NUZO – modellen, som ses i tre zoner, kan selv, kan med hjælp og kan ikke endnu. Jeg brænder meget for at støtte mennesker der hvor de er. Min tilgang til mennesker er anerkendende, men også støttende og motiverende.

Som medlem af NIIS er jeg meget glad for at blive en del af deres dygtige team, indgå i en tæt samarbejde med dem og lave en integrationsarbejde sammen.

Jeg taler dansk, engelsk, russisk, tyrkisk og azerbaidjansk.

 

Caroline Andersen – Frivillig medarbejder

Jeg har i juni 2020 afsluttet en pf. bachelor i Kristendom, kultur og kommunikation fra VIA University College i Aarhus. Uddannelsen valgte jeg, fordi jeg brænder for menneskelig udvikling, projektledelse, kulturforståelse og fordi jeg gerne ville kvalificere mig til, at kunne varetage opgaver inden for kommunikation, ledelse, og kulturformidling.

Jeg har valgt at være frivillig medarbejder i NIIS, fordi jeg brænder for sagen Amin og Tim har skabt og vil derfor bidrage med mine kompetencer til virksomheden. Hidtil har jeg arbejdet med analyse af brand, digital marketing strategi, skabe content til SoMe platforme bl.a. video, deltagelse i netværksmøder, fond ansøgninger, hjulpet med at skrive universitetsansøgninger til tilknyttede borgere samt afholdelse af diverse arrangementer.

 

 

Thilde Hove Thomsen – Kommunikatinsansvarlig ansvarlig

Til dagligt er jeg studerende på professionsbacheloren Kristendom, kultur og kommunikation i Aarhus. Jeg interesserer mig specielt indenfor områderne med det kommunikative, kulturelle og pædagogiske.

Uddannelsen klæder os godt på til at varetage opgaver indenfor disse områder, derfor kan jeg bidrage med kompetencer indenfor bl.a. kulturformidling, PR, kommunikationsopgaver og projektledelse.

Jeg er imponeret over NIIS’ arbejde og har interesse for deres mål og arbejdsområder, derfor har jeg valgt at arbejde for NIIS med kommunikationsarbejde.

 

 

 

 

Handelsbetingelser - Privatlivspolitik

Udviklet af: Ugur Sacan