Vores mål er, at vi får aktiveret de voksne, som vi kommer til at arbejde med. Vi vil holde et fællesmøde med dem, hvor vi har fokus på, hvad hver enkelt har arbejdet med i sit hjemland, hvad er ambitionerne, og hvad er mulighederne.

Det er vigtigt for os at gøre det klart, at første skridt er en indlæring i danske forhold, sproget, arbejdsmarked, kultur, og at selv om de måske har en højere uddannelse fra hjemlandet, så er der meget, de skal lære, før de når samme status i Danmark.

Personlig samtale

 • Kortlægning af personlige kompetencer
 • Kortlægning af faglige kompetencer
 • Jobmål – vi udarbejder et forløb i fællesskab for at nå målet
 • NiiS vil med match gøre netop dette meningsfyldt, det er det der skal sikre den fremtidige fastholdelse af jobbet

Danske Kultur

 • Undervisningsdage, hvor NiiS orienterer om, hvad det er for et land, de er kommet til herunder demokrati, kultur, omgangsformer etc. Vi vil invitere en ekstern danskfødt konsulent til at bistå os i dette forløb.

Viden om de danske arbejdspladser

 • NiiS søger efter praktikpladser
 • Afsøger muligheder for løntilskud
 • Afsøger muligheder for fleksjob
 • Workshops med ekstern coach omkring arbejdsmarkeds forhold og hjælp til jobsamtaler.
  Ugentlige møder med den enkelte i den første praktikperiode, så vi sikrer, at alt går godt

Vi vil udarbejde et arbejdsmarkeds introforløb, hvor deltageren først får undervisning på eget modersmål om det danske arbejdsmarked og arbejdskultur.

I undervisningen vil vi komme ind på spørgsmål, udfordringer og bekymringer, som deltageren måtte have i forhold til at komme på arbejdsmarkedet, forløbet skal munde ud i et praktikforløb.

Handelsbetingelser - Privatlivspolitik

Udviklet af: Finn Skjoldager