Kompetencecenter

Kompetencecenter

Vores Kompetencecenter er den mulige multikulturelle startbase for alle nytilkomne flygtninge og indvandrere. Vores Kompetencecenter bygger på et solidt erfaringsgrundlag inden for målgruppen, indvandrere og flygtninge med mere fokus på uddannelse og beskæftigelsesområde.

Kompetencecenter omfavner finansministeriets forslag om en tidlig indsats og bygger videre på denne således, at det ikke kun er en tidlig indsats med henblik på integration men en indsats der fra dag et af sætter klare mål for en realistisk fremtidsplan i Danmark.

Hovedfunktionen og således den primære funktion i vores Kompetencecenter, bliver at rådgive, vejlede og motivere mod beskæftigelse og uddannelse i det danske samfund. Dette gøres med henblik på borgerens egne ressourcer og kompetencer, kombineret med de sociale forudsætninger der spiller en rolle for borgeren, og den aktuelle jobefterspørgsel indenfor det ønskede beskæftigelsesområder i Danmark. Vi arbejder målrettet og individuelt med hver eneste borger og sørger for, at de får grundlæggende baggrundsviden, så der således er et solidt fundament, der kan arbejdes ud fra og videre på.

FORMÅL & REALISME er grundstenen vi arbejder ud fra og derfor sikrer vi, at alle borgere tilknyttet til vores Kompetencecenter, bliver indforstået med de muligheder og forventninger der er til dem fra samfundets side uden, at tilsidesætte deres ønsker, drømme og mål i Danmark. Vores koncept for Kompetencecenter bygger på hjælp til selvhjælp, og sigter efter selvstændig beskæftigelses integrerede borgere.