Indvandrere med iransk sygeplejerskeuddannelse

Indvandrere med sygeplejerskeuddannelse og erfaring fra Iran: 

Som følge af at vi i Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft i sundhedsvæsenet, er iransk uddannede sygeplejersker søgt til Danmark. De fleste har 10+ års erfaring som sygeplejerske med sig. Nogle har allerede i Iran gennemført kursus for at lære dansk.

De iranske indvandrere får ikke understøttelse af Danmark. De forsørger sig selv via egen opsparing, som de har med sig, samt evt. ved arbejde i restaurationsbranchen.

De Iranske Sygeplejersker gives ikke dansk autorisation af Sundhedsstyrelsen, så de kan få arbejde som sygeplejerske her i Danmark, før Deres dansk er så godt at der ikke gåes på kompromis med den sikkerhed og kvalitet, der skal være herskende i pleje og behandling af patienter og Borgere her i Danmark. Kravene til udstedelse af dansk autorisation som sygeplejerske er under revision for ny lovgivning. Til nu er det fortsat gældende at sygeplejerskerne skal bestå en danskprøve med bestemt resultat, samt gennemføre en evalueringsansættelse på et sygehusafsnit, som skal de skal bestå.


Niis byder de iranske sygeplejersker velkommen når de henvender sig. Deres mål er at opnå dansk autorisation, og arbejde som sygeplejerske på et sygehus. For at nå dertil lægger Niis en individuel plan sammen med den enkelte. Niis vil understøtte den enkeltes Fortsatte udvikling af danskkundskaber, herunder: 

Fortsat sprogskole

Optagelsessamtale til Niis’ kursus: Klar til arbejde i ældreplejen

  • Fagsprogcafe på Niis
  • Niis’ kursus: “Klar til arbejde i ældreplejen”
  • støtte til ansættelsesprocessen og at opnå ansættelse i ældreplejen for videreudvikling af danskkundskaber indenfor deres fagområde. 

Alt ovenstående med henblik på at kvalificere de iranske sygeplejerskers danskkompetencer for opnåelse af dansk autorisation. Herved kan borgeren opnå sit mål om at arbejde som sygeplejerske på et sygehus. Herved fortsat kunne forsørge sig selv, og deres familier, bidrage til det danske samfund, samt være en del af rekrutteringen til det danske sundhedsvæsen.