Formål

NiiS’ formål: at være en ressource for den enkelte flygtning og indvandrer, og for det danske samfund