Hvad gør Niis særligt


”At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.
Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.”

– Søren Kierkegaard


(Klik på bladene for at vælge en fane)

Problemstilling
 • Mangler job
 • Dårlig økonomi
 • Bekymringer
 • Viden om arbejdsmarkedet
 • Viden om uddannelsesmuligheder
 • Mangler CV og ansøgning
 • Bekymringer om opholdstilladse og pas
Niis tilbyder
 • Handlingsplan for 3-5 år
 • Kursus i at være klar til det danske arbejdsmarked
 • Sammen med dig skriver vi et cv og en ansøgning
 • Jobsamtaletræning
 • Jobgaranti
 • Hjælp til at søge om opholdstilladelse og pas
 • Tro på sig selv
 • Bliver i stand til at begå sig på en arbejdsplads
Succes
 • I job
 • I uddannelse
 • Selvforsørgende
 • Selvkørende
 • Styr på økonomi
 • Sikker på sig selv
 • Viden om arbejdsmarkedet og uddannelser

Vi oplever en stor efterspørgsel efter Niis’ arbejde, og kan konstatere, at de borgere som henvender sig til Niis har mange drømme, men også udfordringer med at få dem realiseret.

Vi hjælper med at lave en overskuelig handlingsplan, og opstiller realistiske mål, således at borgerne kan finde vej i et ofte uoverskueligt dansk system. Det kan være en kilde til usikkerhed og passivitet, når man mangler viden om det danske arbejdsmarked og uddannelsesmuligheder, og derfor ikke ved, hvor man skal ende og begynde.

I Niis sidder de og laver et cv og en ansøgning sammen med vores konsulenter. Så kontakter vi vores samarbejdspartnere i forhold til et job hos dem. Når borgere bliver indkaldt til jobinterview, så tager vores konsulenter med for støtte borgeren.

Når man kommer i arbejde, så blomstrer man op med både selvsikkerhed og selvtillid. Man bliver mere udadvendt, får styr på økonomien, og man bliver samtidig bedre rollemodel for ens børn og netværk.

Hvilket step er du på?

( Abroad Higher Study Guideline )


Hvad kan vi?

( Jette fra Viby hjemmehjælp )


( Ahmad Butikchef hos Dominos Resturant )