Ukrainske flygtninge

Som følge af Ruslands angreb på Ukraine i feb. 22, er omtrent 8 millioner ukrainere tvunget på flugt fra deres land. 

I 2022 er over 31000 ukrainere er kommet til Danmark, knapt 6000 af dem er børn under 10 år.

De Ukrainske flygtninge får understøttelse af det offentlige.

Ukrainerne går på sprogskole, de lærer sig dansk, mhp. at kvalificere sig til arbejde her i Danmark. Med et arbejde vil de kunne forsørge sig selv, og deres familie.

Ukrainerne henvender sig til Niis for at deltage i vores sprogcafé x 1 ugentligt, og under individuelle samtaler få hjælp til at navigere i det danske samfunds lovgivning, krav og regler, udarbejdelse af ansøgninger, CV, samt forberedelse til jobsamtale med potentiel arbejdsgiver fra vores netværk.