Værdigrundlag

I samarbejde med den enkelte, støtte til at denne afdækker, afklarer, tilpasser og opnår det liv, som denne drømmer om og ønsker sig her i Danmark. 

Med primært fokus på arbejdslivet, understøtter Niis at den enkelte går efter drømmen, i forhold til de muligheder vi har i Danmark og på det danske arbejdsmarked. 

Værdigrundlaget er danske værdier som demokrati, ligeværd og inklusion.