Vision & Værdigrundlag

Vores vision er at være en ressource for flygtninge og indvandrere i Danmark, og for det danske samfund ved bidrag til vellykket integration og rekruttering til det danske arbejdsmarked.

I samarbejde med borgeren, støtte til at denne afdækker, afklarer, tilpasser og opnår det liv, som denne drømmer om og ønsker sig her i Danmark. 

Med primært fokus på arbejdslivet, understøtter Niis at den borgeren går efter drømmen, i forhold til de muligheder vi har i Danmark og på det danske arbejdsmarked. 

Værdigrundlaget er danske værdier som demokrati, ligeværd og inklusion.