Vision

Niis’ vision er at være en ressource for flygtninge og indvandrere i Danmark, og for det danske samfund ved bidrag til vellykket integration og rekruttering til det danske arbejdsmarked.