Fritidsjob

Med støtte fra Trygfonden er Niis indgået i et 3-årigt partnerskab med FGU Aarhus om projektet: Fritidsjob – bedre integration

Formålet med projektet er at hjælpe 15-25 årige elever på FGU-Aarhus i fritidsjob, og derved skabe fundament for en god integration.

Fritidsjob er et vigtigt skridt for de unges selvværd, som styrker dem til finde fodfæste i livet, selvværd som er med til at modvirke at de unge havner i social isolation, kriminalitet og arbejdsløshed.

De unge: 

  • Understøttes i at færdiggøre deres skolegang på FGU Aarhus
  • Gives muligheden for at afklare og opbygge drømme, ønsker, og visioner for fremtidig uddannelse og for deres liv. Dette ved fx virksomhedsbesøg, støtte og vejledning til afklaring af drømme og ønsker, samt konkret søgning af fritidsjob
  • Opnår fritidsjob inden for brancher, som de ser sig selv i fremadrettet
  • Forberedes ved kurser og individuelle forløb, så de er parate, motiverede, og ved hvad der forventes af dem på en dansk arbejdsplads. 

NiiS arbejder målrettet med jobmatch:

  • Vi har et omfattende netværk af virksomheder, som vi arbejder tæt sammen med. -Virksomhederne forstår værdien af at ville de unge. De er motiverede for og engagerede i indsatsen
  • Virksomhederne giver mulighed for virksomhedsbesøg, som NiiS følger eleverne til i mindre grupper.
  • Er din virksomhed interesseret i at høre nærmere om et samarbejde med NiiS, opfordrer vi til at I tager kontakt til os. Vi ser frem til at høre fra jer.

Igennem et fritidsjob vil den unge styrke sine danskkompetencer, opbygge forståelse for det danske arbejdsmarked, opnå kendskab til uddannelsesmuligheder i danmark, øge muligheden for at etablere netværk, hvilket tilsammen er med til at fremme integrationen i det danske samfund.