Klar til arbejde i ældreplejen

Med støtte fra Grundfos har Niis startet pilotprojektet: “Klar til arbejde i ældreplejen” 

Formålet med projektet er at understøtte Indvandrere med iransk baggrund som sygeplejerske, til at opnå dansk autorisation som sygeplejerske, og dermed bidrage til at rekruttere medarbejdere til den danske velfærd

Det er de iranske sygeplejerskers drøm at opnå dansk autorisation som sygeplejerske og arbejde som dette på sygehus i Danmark. Med dette bidrages til rekruttering til det danske sundhedsvæsen, som mangler kvalificerede medarbejdere nu og i fremtiden.

De iransk uddannede sygeplejersker tilbydes et forløb hos Niis, som med hensyn til krav til opnåelse af dansk autorisation som sygeplejerske, herunder deltagelse på sprogskole, understøtter at den enkelte kvalificeres til at opnå arbejde i ældreplejen, som et yderligere tiltag til at opkvalificere egne danskkompetencer, samt herunder bidrage til rekrutteringen til de sundhedsfaglige fag. Det er i praksis at man lærer dansk.

Denne målgruppe vil i kraft af deres uddannelse og erfaring bidrage til den kvalitet i plejen, som man ønsker implementeres i praksis for sikkerhed for borgerne.