Klar til evalueringsansættelse

Dette projekt understøtter, at de iranske sygeplejersker er forskellige steder i deres udvikling, og dermed har forskellige behov for understøttelse, for at opnå deres mål om dansk autorisation. 

Forløbet “Klar til evalueringsansættelse” henvender sig til de sygeplejersker, der oplever sig klar til at finde og søge evalueringsansættelse på et sygehus afsnit, eller på en klinik.

En evalueringsansættelse er en ansættelse på 6 måneder, 37 timer om ugen, med løn, og på lige vilkår med sygeplejersker med dansk autorisation. De udenlandske sygeplejersker skal selv finde, søge og opnå evalueringsansættelsen, der søges blandt opslåede ledige stillinger som sygeplejerske.

Under evalueringsansættelsen skal den iranske sygeplejerkse vise at denne kan:

1: Kommunikere på dansk med patienter og andre sundhedsfaglige

2: Udøve den specifikke sygepleje, der gør sig gældende for det enkelte afsnit

(STPS er på vej med opdatering af disse krav. Bl.a vil kompetencer og færdigheder i grundlæggende sygepleje også være et krav).

Ansættende leder vurderer, sammen med STPS, hvorvidt den enkelte udenlandske sygeplejerske kan godkendes, og dermed opnå dansk autorisation, eller om der er potentiale, og evalueringsansættelsen må forlænges, eller om der ikke er potentiale for at nå i mål, og opholdstilladelsen må ophøre

Niis erfarer at de som er langt i deres udvikling, er de som har gennemgået vores forløb “Klar til arbejde i ældreplejen”, og deraf haft ansættelse i ældreplejen ca 3-8 måneder. Deres sproglige kompetencer ift. almen dansk, og dansk sygeplejefagligt sprog er stærke, og de har tilegnet sig færdigheder og gjort sig erfaringer med grundlæggende sygepleje. 

Når den udenlandske sygeplejerske er klar til evalueringsansættelse, tilbyder Niis individuelt forløb med sparring, coaching, vejledning og undervisning:

Sygeplejefaglige konsulent er gennemgående og understøtter processen med alt hvad dette indebærer. Denne inddrager Niis projektleder eller stiftere ift. en given udfordring der kræver deres ekspertise. Networking og jobmatch foregår kontinuerligt.

• Opdatering af CV understøttes

• Afklaring af erfaring fra Iran, sammenholdt med stillingsopslag, og den enkeltes ønsker

• Understøttelse af kontakt til afsnittets oversygeplejerske ved besøg eller telefonisk opkald. Afklaring af om der ses åbent på ansøgning af ledig stilling som evalueringsansættelse

• Ansøgning skrives, materiale samles og sendes

• Samtaletræning og -følgeskab ved behov

• Ved ansættelsesaftale ansøges hjemlandet om godkendelse, og der ansøges om evalueringsautorisation