Uledsagede mindreårige flygtninge og unge har ofte oplevet krig, vold, forsømmelse og undertrykkelse. En del af de uledsagede mindreårige flygtninge og unge har også mistet hele deres familie. Det er børn, der er særligt udsatte, fordi de i en ung alder kommer alene til et fremmed land uden familie og uden kendskab til sine nye omgivelser. Disse problemstillinger kan være med til at bringe de unge i en sårbar situation, som kan have fatale konsekvenser for deres fremtid og integrationsproces.

Kontaktperson jf. SL§ 52.3.6 eller Efterværn jf. §76

  • NiiS tilbyder støttepædagog i samarbejde med kommunen.
  • NiiS tilbyder kontaktpersoner og sprogmentorer, som kan fungere som en støtte for unge flygtninge og indvandrere.
  • Hos NiiS er det vigtigt, at den enkelte unge føler en relation til deres kontaktperson, og at der derved skabes et tæt samarbejde.
  • NiiS rådgiver og vejleder den enkelte unge i det danske
    samfund.
  • NiiS samarbejder tæt med unge om at få den enkelte til at tro på sig selv, og finde håbet.

 

Handelsbetingelser - Privatlivspolitik

Udviklet af: Finn Skjoldager