En af målgrupperne for NiiS er unge flygtninge og indvandrere i aldersgruppen 14-18 år med bosættelse i Jylland.

NiiS tilbyder gratis tolkning til de unge, som er tilknyttet et mentorforløb eller i NiiS integrations jobcenter. De respektive sprogmentorer og sprogkonsulenter står til rådighed og fungerer som tolk og støtteperson for kursisten eksempelvis i forbindelse med behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge, sygehus eller ved samtaler hos den kommunale sagsbehandler.

Handelsbetingelser - Privatlivspolitik

Udviklet af: Finn Skjoldager