En af målgrupperne for NiiS er voksen flygtninge og indvandrere i aldersgruppen 18 til 64 år med bosættelse i Jylland.

NiiS tilbyder gratis tolkning til de voksen, som er tilknyttet et mentorforløb eller i NiiS integrations jobcenter. De respektive sprogmentorer og sprogkonsulenter står til rådighed og fungerer som tolk og støtteperson for sin mentee eller kursist eksempelvis i forbindelse med behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge, sygehus eller ved samtaler hos den kommunale sagsbehandler.

16 ugers projektet som sætter fokus på indvandrere og flygtninge, der er i den sidste fase af deres sprogskoleforløb, og ser på de muligheder samt udfordringer, der findes i erhvervs- og uddannelsesmiljøet. Hensigten med projek-tet er at videreføre disse kursister ud i en uddannelse eller et arbejde samt tillære dem det ansvar og de krav, der forventes af dem under uddannelsesforløbet.

Vi vil udarbejde et arbejdsmarkeds introforløb, hvor deltageren først får undervisning på eget modersmål om det danske arbejdsmarked og arbejdskultur. I undervisningen vil vi komme ind på spørgsmål, udfordringer og bekymringer, som deltageren måtte have i forhold til at komme på arbejdsmarkedet. Forløbet skal munde ud i et praktikforløb.

 

 

Handelsbetingelser - Privatlivspolitik

Udviklet af: Finn Skjoldager