Individuel vejledning

Individuel vejledning består I:

  • Give viden om Danmark, det danske samfund, love, krav, regler, skat, opbygning, demokrati, fagforeninger, forventninger.
  • Kultur, værdier, kutyme, forventninger, ansvar og forpligtelser, levevis og muligheder
  • Afklaring af ønsker og drømme, kompetencer, erfaringer for jobmatch ift branche, fagområde, virksomhed
  • Udarbejdelse af ansøgning og CV, afsende dette
  • Forberedelse til jobsamtale v personlig træning og VR-træning
  • Opfølgning på jobsamtale
  • Opfølgning efter ansættelse. Vi følger den enkelte ud i jobstart, vi står til rådighed for afklaring af udfordringer der måtte opstå, fx sproglige. Vi kommer til arbejdspladsen indenfor 24 timer