Udenlandske sygeplejersker

Indvandrere med sygeplejerskeuddannelse og erfaring: 

Som følge af at vi i Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft i sundhedsvæsenet, er uddannede sygeplejersker søgt til Danmark. De fleste har 10+ års erfaring som sygeplejerske med sig. Nogle har allerede gennemført kursus for at lære dansk.

De udenlandske sygeplejersker får ikke understøttelse af Danmark. De forsørger sig selv via egen opsparing, som de har med sig, samt evt. ved arbejde i restaurationsbranchen.

De gives ikke dansk autorisation af Sundhedsstyrelsen, så de kan få arbejde som sygeplejerske her i Danmark, før Deres dansk er så godt at der ikke gåes på kompromis med den sikkerhed og kvalitet, der skal være herskende i pleje og behandling af patienter og Borgere her i Danmark. De skal gennemføre en evalueringsansættelse på 6 måneder, på et sygehus afsnit, eller en klinik. Her indgår de på lige vilkår med dansk autoriserede sygeplejersker og ansættende leder skal godkende deres sproglige og kliniske kvalifikationer.


Niis byder de udenlandske sygeplejersker velkommen når de henvender sig. Deres mål er at opnå dansk autorisation, og arbejde som sygeplejerske på et sygehus. For at nå dertil lægger Niis en individuel plan sammen med den enkelte. Niis vil understøtte den enkeltes Fortsatte udvikling af danskkundskaber, herunder: 

Fortsat sprogskole

Optagelsessamtale til Niis’ kursus: Klar til arbejde i ældreplejen

  • Fagsprogcafe på Niis
  • Niis’ kursus: “Klar til arbejde i ældreplejen”
  • Støtte til ansættelsesprocessen og at opnå ansættelse i ældreplejen for videreudvikling af danskkundskaber indenfor deres fagområde. 

Alt ovenstående med henblik på at kvalificere de udenlandske sygeplejerskers danskkompetencer for opnåelse af dansk autorisation. Herved kan borgeren opnå sit mål om at arbejde som sygeplejerske på et sygehus. Herved fortsat kunne forsørge sig selv, og deres familier, bidrage til det danske samfund, samt være en del af rekrutteringen til det danske sundhedsvæsen.